Program ranog učenja engleskog jezika

PROGRAM ZA RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

Poštovani roditelji/skrbnici,

Izuzetno nas veseli spoznaja da smo dobili suglasnost (18.lipnja 2021.) od Ministarstva znanosti i obrazovanja, na posebni 10 – satni program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi od navršene četiri godine do polaska u osnovnu školu u organizaciji Dječjeg vrtića „Krijesnice“.

Program ćemo početi provoditi početkom ped. god. 2021./2022. u jednoj mješovitoj skupini, Krajiška 7a.

Nosioci programa su odgojiteljice Antonija Ostrički i Suzana Svoboda koje posjeduju odgovarajući certifikat o znanju engleskog jezika.


Uz cijenu za redovni program, posebni program se plaća dodatnih 400,00kn mjesečno.


Opravdanost provođenja programa nalazimo u:

 • Poznavanje stranih jezika neizbježna je sastavnica vremena u kojem živimo. Potreba odgoja za demokratizaciju i interkulturalnost osobito su važni. Razvoj novih medija i sredstava komunikacije, dovelo je do toga da danas prosječna osoba poznaje ljude diljem svijeta, da s njima komunicira, putuje, otkriva i upoznaje nove kulture.
 • Razlika između usvajanja materinskog i svih ostalih jezika uvjetovana je dobi djeteta kao bitnim činiteljem (dječji je mozak plastičniji od mozga odraslih) i činjenicom da djeca koja uče ini jezik već imaju jedan jezik koji je sredstvo njihova sporazumijevanja.
 • Znanstvene spoznaje, pokazuju da je predškolsko doba najpovoljnije vrijeme za usvajanje stranog jezika.
 
CILJ: Poticati učenje engleskog jezika kao stranog jezika, ljubav za engleski jezik i njegovu aktivnu primjenu u svakodnevnim spontanim igrama i aktivnostima te upoznati elemente kulture engleskog govornog područja.Vodeći se spoznajom da kod usvajanja stranog jezika nije dovoljna izloženost jeziku u prirodnim situacijama već da je bitno i o ostalim čimbenicima ovladavanja stranog jezika zadaće programa razvijat će kod djeteta:
 • Senzibilitet za engleski jezik
 • Samopouzdanje u spontanom izražavanju na engleskom jeziku
 • Poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika
 • Osigurati usvajanje engleskog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost djeteta
 • Postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom jeziku
 • Razvijati postupno slušano razumijevanje, interes za izražavanjem na engleskom jeziku u sklopu izražajnih potreba djeteta u dnevnim životnim situacijama
 • Poticati i ohrabrivati dječje pokušaje govorenja na engleskom jeziku
 • Uvažavati djetetove posebnosti i osobnost prilikom usvajanja engleskog jezika
 • Razvijati kod djeteta osjećaj za pravilan izgovor, intonaciju i ritam jezika
 
Načela rada:

 • Program će pridonositi cjelovitom razvoju djeteta
 • Primjena demokratskih načela koja proizlaze iz ideje o vrijednosti demokratskih odnosa
 • Prirodan način učenja engleskog jezika je komuniciranje u svakodnevnim situacijama
 • Dijete je aktivno i kreativno biće
 • Predškolsko doba je temeljno razdoblje čovjekova razvoja

Zahvaljujemo na svoj dosadašnjoj suradnji i razumijevanju vezanoj za ostvarivanje programa te se nadamo da će se isto nastaviti i u daljnjoj provedbi programa.

Svjesni potrebe i širenja interesa za posebnim programima, u budućnosti se nadamo da ćemo ponudu engleskog, ali i drugih programa, dodatno proširivati.

Djelatnici Dječjeg vrtića "Krijesnice"Ispiši stranicu