Kontakt

Dječji vrtić ”Krijesnice”
Krajiška 7a,
10 000 Zagreb, Hrvatska

Krajiška 7a , središnji objekt (10 odgojnih skupina)
tel/fax. + 385 1 3770 933, tajništvo, računovodstvo, stručni radnici
telefon + 385 1 3777 417, ravnateljstvo
e-mail: vrtic.krijesnice@zagreb.hr  
web: www.vrtic-krijesnice.zagreb.hr

Kordunska 1, područni objekt (5 odgojnih skupina)
telefon + 385 1 3771 497

Kordunska 7, područni objekt (1 odgojna skupina)
telefon + 385 1 3704 802


OIB: 10970597007
MB: 03208044
Žiro račun: HR1424020061100906223, Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka


Kontakti - na telefon/fax.+ 385 1 3770 933; tel. + 385 1 3777 417
Ravnateljica: Marijana Čičmak
Tajnica: Maja Matić
Voditelj računovodstva: Marija Pavlek
Administrativno-računovodstveni djelatnik: Silvija Cvetko
Ekonom: Slavica Benić

Stručno-razvojna služba vrtića:
Pedagoginja: Sanja Karmelić, mag. paed.
Psihologinja: Katarina Brekalo, mag. psych.
Edukacijska rehabilitatorica: Martina Dusper, mag. rehab. educ.
Zdravstvena voditeljica: Sanja Rostohar, bacc.med.techn. (Marijana Šplajt, bacc.med.techn., zamjena)


Ispiši stranicu