NOVO! Obavijest o ostvarivanju prava na olakšice - sudjelovanju u cijeni u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 01. siječnja 2024. godine

   O B A V I J E S T
O PRAVU NA OLAKŠICE - SUDJELOVANJU RODITELJA/SKRBNIKA
U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE
U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA GRADA ZAGREBA
OD 1. SIJEČNJA 2024. GODINE
 
 
Odlukom o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23, 42/23, u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se mjerila za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga u cijeni redovitih programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama, te su utvrđene olakšice u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa i socijalnom statusu obitelji.

U prilozima u nastavku nalazi se detaljna Obavijest te potrebni Obrasci.
Molimo vas da pročitate Obavijest i priložene obrasce predate po njihovom ispunjavanju.
 

Ispiši stranicu