Obavijest o ostvarivanju prava na olakšice - sudjelovanju u cijeni u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 01. siječnja 2023. godine

  O B A V I J E S T
O PRAVU NA OLAKŠICE - SUDJELOVANJU RODITELJA/SKRBNIKA
U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE
U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA GRADA ZAGREBA
OD 1. SIJEČNJA 2023. GODINE
 
 
Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 6/11, 19/11 i 15/12) utvrđeni su kriteriji i mjerila za sudjelovanje roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama, te su utvrđene olakšice u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa i socijalnom statusu obitelji.

U prilozima u nastavku nalazi se detaljna Obavijest te potrebni Obrasci.
 

Ispiši stranicu