NOVO! Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu

Poštovani roditelji / skrbnici,

obavještavamo Vas da je donesena nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/23) te Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/23).

Izmjene navedenih propisa primjenjuju se od 01. srpnja 2023. godine.

Sadržaj navedenih Odluka i Izmjena i dopuna možete pregledati na poveznicama u nazivu istih odnosno na službenoj internet stranici Grada Zagreba.

Nastavno na novodonesenu Odluku, donosimo Vam i službenu Obavijest Dječjeg vrtića "Krijesnice" o izmjeni naplaćivanja mjesečnog iznosa uplate za ostvarivanje petodnevnog programa:Ispiši stranicu