Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece

U prilozima se nalaze materijali na temu: „Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece“ (pdf i video materijal) koji su namijenjeni djeci i roditeljima.
Materijali sadržavaju niz aktivnosti za koje vjerujemo da mogu pomoći djeci u izražavanju svojih osjećaja i misli, usmjeravaju ih na razumijevanje promjene i na budućnost.
Također, vjerujemo kako mogu pomoći i odraslima da ostanu u sadašnjem trenutku, prateći dijete te se prisjete svojih snaga, resursa i sustava podrške. 

Autori materijala su stručnjaci iz Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Ispiši stranicu