Podrška djeci i roditeljima u vrijeme pojave koronavirusa

U prilozima možete pronaći relevantne izvore informacija i savjete stručnjaka vezane uz pojavu koronavirusa na području Hrvatske.

Poseban broj za sve informacije o koronavirusu - 113 (07h - 22h)


Telefonski brojevi za pružanje psihološke pomoći osobama u karanteni ili samoizolaciji:

- Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar (svakodnevno od 08h - 20h)
01 / 2991 356
01 / 4696 276
01 / 4696 107
01 / 4696 297
01 / 6468 334
01 / 6468 335
01 / 6468 337
01 / 6468 338

- Hrvatski Crveni Križ (24h dnevno)
DCK Grada Zagreba - 01 / 3778 236 ; 099 / 735 8851
DCK Zagrebačke županije - 099 / 470 2460
 


Ispiši stranicu