Podrška djeci i roditeljima nakon potresa

 U prilozima će vam biti dostupni materijali koji mogu poslužiti kao pomoć djeci i vama samima u slučaju pojave potresa odnosno nakon potresa.
 
Ovdje možete pronaći popis telefonskih brojeva i ostalih kontakata za pružanje psihološke podrške i pomoći.
 
  • Kako se ponašati za vrijeme i nakon potresa? - VIDEO  / LETAK i smjernice za djecu i roditelje (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

Još nešto za odrasle:

Za još više informacija, o raznim temama, možete pratiti i stranicu PODRŠKA NA DLANU.Ispiši stranicu