Postupak ispisa

Dječji vrtić "Krijesnice"
Zagreb, Krajiška 7a
Kontakt: 01 / 3770 933


Upute vezane uz ISPIS djeteta iz Dječjeg vrtića "Krijesnice"


Poštovani roditelji / skrbnici,

U skladu s potpisanim Ugovorom kod upisa djeteta u Dječji vrtić "Krijesnice", ispis djeteta treba obaviti u skladu s člankom 5. ugovora:

"Korisnik usluga koji ispisuje dijete iz Dječjeg vrtića dužan je o tome dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest najkasnije 15 dana prije ispisa te platiti sve nastale troškove programa do dana ispisa.

Ako dijete ne boravi u Dječjem vrtiću dulje od mjesec dana, korisnik usluga dužan je najkasnije 45-tog dana izostanka dostaviti Dječjem vrtiću pisanu obavijest o razlozima izostanka djeteta.

U slučaju da korisnik usluga nije dostavio Dječjem vrtiću pisanu obavijest o ispisu niti obavijest o razlozima duljeg izostanka djeteta, smatrat će se da je dijete ispisano iz Dječjeg vrtića protokom od 60 dana od posljednjeg dana boravka djeteta u programu, a korisnik usluga dužan je platiti sve nastale troškove programa do tog roka."


U skladu s navedenim molimo Vas najavite 15 dana ranije ispis Vašeg djeteta / djece iz Dječjeg vrtića putem ispunjenog obrasca ZAHTJEV ZA ISPIS (obrazac u prilogu).

Popunjeni i potpisani obrazac možete dostaviti i e-mailom (skeniran) ili osobno.PRILOZI:

Ispiši stranicu