Naše posebnosti

  • najstariji zagrebački vrtić s tradicijom dužom od 130 godina,
  • vrtić je smješten u centru Zagreba između Britanskg trga i Trga dr. Franje Tuđmana,
  • područni objekti u neposrednoj su blizini centralnog objekta Krajiška 7a,
  • tijekom proteklih godina i sada Vrtić je Vježbaonica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (područja rada: sada glazbena kultura s metodikom rada, prethodno likovna kultura s metodikom rada, integrirani predškolski kurikulum – suvremeni pristupi i projektno planiranje),
  • iskustva i znanja u njegovanju umjetničkog izričaja djeteta usmjerila su nas kreiranju programa ”Dijete i scenska umjetnost” i poticanju razvoja senzibiliteta za kulturno – umjetničke sadržaje (suradnje s muzejima i galerijama grada Zagreba i Hrvatske, umjetničkim institucijama i asocijacijama).

Ispiši stranicu