10-satni redovni program

Upisujemo djecu od navršene 1 godine života do polaska u školu.
U program se integriraju djeca s teškoćama u razvoju.
Program se provodi u 16 odgojnih skupina.

Radoviti program i dijete
Osnovni cilj programa je poticanje zdravog i cjelovitog rasta i razvoja djeteta.
Zasniva se na humanističko razvojnoj koncepciji koja se temelji na:

 • idejama humanizma
 • spoznajama o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi
 • i spoznajama o važnosti izvanobiteljskog odgoja.


Odgojno – obrazovni rad u našem vrtiću stoga je usmjeren na:

 • praćenje, prepoznavanje i zadovoljavanje potreba djece
 • podržavanje optimalnog razvoja djeteta
 • kreiranje poticajnog okruženja što podrazumijeva kvalitetu odnosa odgojitelja i drugih odraslih u vrtiću prema djetetu, te cjelokupno oblikovanje prostora u kojem dijete boravi, igra se, uči, živi
 • igru kao najučinkovitiju metodu učenja djece predškolske dobiProgrami koje razvijamo unutar 10 – satnog redovitog program


Programi koji se ostvaruju kroz raznovrsne aktivnosti u odgojnim skupinama.
Nacionalni programi:

 

 • Preventivni program unapređivanja sigurnosti i zaštite djece,
 • Program evakuacije i spašavanja,
 • Program prevencije ovisnosti,
 • Program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom,
 • Program aktivnosti za suzbijanje korupcije i dr…


Individualizirani odgojno - obrazovni programi rada, programi su koji imaju za cilj usmjeriti u odgojno – obrazovnom radu s djetetom roditelje i odgojitelje na jake strane djeteta koje trebaju biti polazište u ponudi sadržaja i aktivnosti, a samim tim i poticaj za aktivnosti kojima će se utjecati i na razvoj slabije razvijenih vještina…i pomoći djetetovu cjelokupnom razvoju.


Ispiši stranicu