Verificirani programi vrtića

Preventivni program unapređivanja sigurnosti i zaštite djece u Dječjem vrtiću ”Krijesnice”

U okviru programa izrađeni su protokoli postupanja i metode djelovanja za sigurnost i zaštitu.


Program boravka u prirodi ”Djeca u prirodi u Gradu mladih – Granešina,

Petodnevni boravak , za djecu u 6-oj godini života tj. u godini pred u polazak školu.
Cilj programa je odgoj i obrazovanje djece za okoliš i održivi razvoj u prirodnom zdravom i sigurnom okruženju.
Provodi se u Gradu mladih – Granešina, gdje djeca u pratnji odgojitelja (10 djece/1 odgojitelj) borave od ponedjeljka do petka, u paviljonim – kućicama, a aktivnosti djece provode se u prirodnom okruženju i namjenski opremljenim objektima.
Realizira se temeljem dobrovoljne odluke roditelja o sudjelovanju njegovog djeteta u programu i dodatno se financira uplatom roditelja.


Program vizualno – likovne kulture, scenskog izraza i lutkarstva ”Dijete i scenska umjetnost” (kraći program)

Program se provodi s djecom u dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu u sklopu 10 – satnog boravka djeteta u vrtiću
Cilj programa je putem umjetnosti razvijanje svih kreativnih potencijala kod djeteta kroz sva razvojna područja.
U programu se provode četiri temeljne grupe aktivnosti – likovne, dramske, glazbene, plesne.
Voditelji programa su odgojitelji vrtića.
Vanjski suradnici na programu iz područja su likovne, dramske, glazbene i plesne umjetnosti.

Progam se provodi u obliku kraćeg programa integriranog u redovni 10-satni program u trajanju 2 x tjedno 45 minuta; tijekom pedagoške godine (listopad –lipanj)

Program se realizira temeljem Ugovora između vrtića/roditelja o sudjelovanju djeteta u programu i dodatno se financira mjesečnom uplatom roditelja/skrbnika koju određuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Krijesnice”.

  • Obrazac za prijavu u dodatni integrirani program ”Dijete i scenska umjetnost” možete podići u tajništvu vrtića.

Ispiši stranicu