Naša vizija kurikuluma vrtića

Za DIJETE - sigurnost svakog djeteta, samopouzdanje, samopoštovanje istraživanje i razvijanje razvojnih prednosti, posebno prosocijalnog učenja, življenje i učenje prava, dobrobit i radost, sretno dijete

Za RODITELJE - afirmacija i osnaživanje obitelji u području kvalitetne afirmativne roditeljske uloge te usklađenog međusobnog partnerskog djelovanja VRTIĆ – OBITELJ, zadovoljan roditelj

Za OKRUŽENJE – unaprjeđivati sigurnost; funkcionalnost ; pažnja usmjerena na razvojnu primjerenost i poticajnost ; estetika; obogaćivanje raznovrsnim poticajima; okruženje koje zrcali zaposlene i sliku, stav o djetetu

Za OZRAČJE - model usklađenog življenja koji poštuje prava djeteta u skladu s humanim vrijednostima koje razvijaju razvojne prednosti djeteta i sve oblike učenja; koje osnažuje zaštitne mehanizme i umanjuje rizične čimbenike

Za STRUČNI KADAR ODGOJITELJE I MED.SESTRE - osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija za primjereno i funkcionalno djelovanje u odnosu s djetetom i obiteljima;
razvijanje osobne odgovornosti za cjelovito djelovanje na dijete u svim interakcijama;
razvijanje odgovornosti u osobnom i timskom radu; razvijanje refleksivne prakse, međusobno usklađeno djelovanje;

Za STRUČNI TIM - osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija za model djelovanja u razvijanju što kvalitetnijeg vrtića / odgojno – obrazovnog procesa; razvijanje kompetencija odgojitelja i medicinskih sestara u području partnerskih odnosa s obiteljima; senzibiliziranje u području refleksivne prakse za samoprosudbu usklađenosti međusobnih interakcija i interakcija s djecom u odnosu na poštivanje prava djeteta, funkcionalno i djelotvorno razvojno djelovanje, te proklamiranje humanih vrijednosti

Za OSTALE ZAPOSLENIKE - razvijanje odgovornosti u osobnom i timskom radu u odnosu na radnu ulogu/poslove, na dobrobit djeteta, cjelokupnog ozračja vrtića

NAŠ JE CILJ – pomoći djetetu da se razvije u samopouzdanu, samostalnu, emocionalno senzibilnu, odgovornu, kreativnu i prije svega sretnu zadovoljnu osobu.

Naše zadaće - pomoći djetetu da razvije samostalnost, da uspješno zadovoljava svoje potrebe, socijalne vještine, kreativnost, te da kroz sve aktivnosti usvoji znanja koja će mu biti potrebna za život
Da bi naša vizija mogla saživjeti u našem radu svi postavljeni ciljevi provode se i na razini odrasli – odrasli.
Ciljevi traže od nas kontinuirano stručno usavršavanje, istraživanje u praksi, promišljanje o njezinu unapređivanju te konkretnim aktivnostima i naporima na njezinu mijenjanju u vlastitim uvjetima.
Oblici rada: timski, interesne grupne, individualno i dr..


Ispiši stranicu